گزارش کارآموزی آمادگی سما

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


گزارش کارآموزی آمادگی سما
تعداد صفحات : 26 صفحه

مقدمه

مشخصات کلی از آمادگی سما و کروکی آن

مربی ها

فصل اول

گزارش روزانه

مراحل کارهای انجام شده از محل کارآموزی

فصل 2

گزارش هفتگی

هفته ی اول

هفته ی دوم

هفته ی سوم

هفته ی چهارم

هفته ی پنجم

هفته ی ششم

هفته ی هفتم

هفته ی هشتم

هفته ی نهم

هفته ی دهم

هفته ی یازدهم

هفته ی دوازدهم

هفته ی سیزدهم

فصل سوم

گزارش ماهانه

شروع گزارش ماهانه

آموخته های مهد کودک سما(برداشت کلی)

پیشنهادات و انتقادات از آمادگی

نتیجه گیری

نقاشی آزاد

خرید و دانلود - 2600 تومان
 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها